Dementie

Dementie - Birgitte Schoenmakers | Fthsonline.com

...elheid waarmee de ziekte voortschrijdt verschilt van patiënt tot patiënt ... Vasculaire dementie (VD): symptomen, oorzaak en ... ... . Kenmerken aan deze vorm van dementie is dat de symptomen van vasculaire dementie plotseling de kop opsteken, bijvoorbeeld na een beroerte. Semantische dementie: taalbegrip verdwijnt, vloeiende maar inhoudsloze taal spreken. Bij beide taalvarianten blijven gedrag en geheugen tot in een laat stadium onaangetast. Voor alle varianten van FTD geldt dat de ziekte zich op relatief jongere leeftijd openbaart dan andere vormen van dementie: tussen de 50 en 70 jaar. Subvormen van FTD Bij beginnende dementie zijn de symptomen van dementie ... Dementie - Wikipedia ... . Subvormen van FTD Bij beginnende dementie zijn de symptomen van dementie vaak duidelijker zichtbaar. Misschien herken je ze zelf niet, maar mensen om je heen wel. Dementie kan ervoor zorgen dat je zelf niet ziet wat er met je aan de hand is. Vasculaire dementie. Na Alzheimer is vasculaire dementie de meest voorkomende ziekte waar dementie bij opspeelt. De ziekte wordt veroorzaakt door een storing van de doorbloeding van de hersenen. In de bloedvaten in de hersenen treedt aderverkalking op, waardoor er bloedingen of infarcten ontstaan. Dementie is een syndroom, dat wil zeggen een verzameling van verschijnselen waarbij de hersenfuncties achteruitgaan. Het wordt veroorzaakt door onherstelbare aantasting van de hersenen. Kenmerkend zijn een voortschrijdend verlies van het geheugen en van het denk- en oordeelsvermogen. De symptomen verschillen van persoon tot persoon.. Achteruitgang van het geheugen is vaak het eerste signaal.. Als een of meerdere van volgende symptomen optreden, verhoogt de kans dat er sprake is van dementie. Taalstoornissen (afasie): niet alle woorden meer begrijpen of voorwerpen moeilijker kunnen benoemen.; Moeilijkheden hebben om logische zinnen te maken. Oorzaken dementie. Het is (nog) niet bekend wat de precieze oorzaken van dementie zijn. Wel blijkt ouderdom de kans op dementie te vergroten. Lees hier meer over de mogelijke (risico)factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van dementie. Grote impact. Als iemand hoort dat hij of zij dement is, heeft dat een grote impact. Over dementie Dementiezorg naar een hoger plan. Met het Deltaplan Dementie is in 2013 een grote stap gezet om de ziekte te bestrijden en de zorg aan dementerenden te verbeteren. Nederland telt zo'n 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing stijgt dat aantal. Kan dementie behandeld worden? Een behandeling die alle vormen van dementie geneest of het ziekteproces vertraagt, is er op dit moment niet. Voor alzheimerpatiënten zijn er wel medicijnen die de symptomen vooral de eerste jaren in zekere mate kunnen verbeteren. Zogenaamde cholinesteraseremmers werken in op geheugen, alertheid en gedrag. Het laatste Dementie nieuws het eerst op NU.nl. Hoge Raad: Euthanasie mag ook zonder herbevestiging van demente patiënt dinsdag 21 april om 12:41 - Binnenland Dementie Online: tips en informatie voor mantelzorgers van mensen met dementie. Markant : ondersteuning, informatie en advies voor mantelzorgers. Dementelcoach , telefonische coaching voor mantelzorgers. Eerste verschijnselen van dementie: het niet-pluis gevoel De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per type van de aandoening. Meestal kaart de partner of een familielid het zogenaamde 'niet-pluisgevoel' aan. Aanleiding zijn vaak subtiele maar terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter. Dementie is meer dan alleen vergeetachtigheid. Bij dementie kunnen veel symptomen optreden. Deze symptomen zorgen voor problemen in het dagelijks leven, in de dagelijkse activiteiten, het huishouden of in relatie met anderen.. Kenmerken van dementie: Dementie zie je niet. Het zit van binnen. Bij Samen voelen we ons betrokken bij mensen met dementie. We luisteren naar u, en naar de mensen om u heen. We bieden u de hulp, zorg en begeleiding die u nodig heeft. Dementie met Lewy bodies: Mensen met deze soort dementie hebben ook last van trillen en langzaam en stijf bewegen. Frontotemporale dementie: Mensen met deze soort dementie gaan zich vooral anders gedragen. Ze hebben minder last van snel dingen vergeten. Dit komt vaker voor bij jonge mensen die dementie hebben. Dementie is een omschrijving voor een situatie waarbij er achteruitgang van het denkvermogen en verandering in het gedrag optreedt. Geheugenstoornissen alleen maken iemand niet dement en niet bij alle vormen van dementie komen geheugenstoornissen voor....

INFORMATIE

AUTEUR
Birgitte Schoenmakers
DIMENSIE
4,76 MB
BESTANDSNAAM
Dementie.pdf

OMSCHRIJVING

Dementie 1e druk is een boek van Brigitte Schoenmakers uitgegeven bij Uitgeverij Acco. ISBN 9789463443579 Zorgverstrekkers worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met de zorg voor een persoon met de- mentie. Deze chronische ziekte met onvoorspelbaar en onomkeerbaar verloop heeft een belangrijke impact op de patiënt en zijn omgeving. Het progressief cogni- tief verval en de vaak moeilijk te controleren gedrags- problemen, maken van de patiënt met dementie een bijzonder kwetsbare figuur. Bovendien worden de rol- patronen in de directe omgeving gaandeweg herschikt en treedt de zorg voor de patiënt op de voorgrond. De mantelzorger is in dit zorgproces een essenti- ele maar zwaarbelaste en vaak ook zorgbehoevende schakel.De zorgverstrekker staat in dit verhaal voor een com- plexe problematiek. Een goede terreinkennis gecom- bineerd met een gedegen samenwerking zijn dan ook de absolute voorwaarden voor een geslaagde zorg. Ondanks gevorderd onderzoek in het dementiedo- mein, ontbreekt het de zorgverstrekkers aan bruikbare richtlijnen en consensus. Bovendien is het zorgland- schap even uitgebreid als versnipperd, wat de zoek- tocht naar geschikte ondersteuning verder bemoeilijkt. Dit zakboekje wil een wegwijzer zijn in de dagelijkse professionele zorg voor patiënten met dementie en hun familie en mantelzorgers. Vertrekkende van de initiële ziektediagnostiek tot de fase van het levenseinde geeft dit boekje een helder, wetenschappelijk overzicht van de zorg voor een patiënt met dementie. Zowel de huisarts als de andere hulpverleners uit de eerste lijn zullen in dit zakboekje concrete antwoorden vinden op vragen uit dit ziektedomein.Reeks: ACHGBIRGITTE SCHOENMAKERS is huisarts in een grote groepspraktijk in Leuven. Als docent is ze verbonden aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de K.U.Leuven. Sinds 2000 spitst haar onderzoeksdomein zich toe op het ondersteunen van de zorg voor dementerenden en hun mantelzorgers. Speciale aandacht gaat daarbij naar het optimaliseren van de thuiszorg door de mantelzorgers te beschouwen als zorgpartners en hen nauw te betrekken bij de zorgorganisatie.JAN DE LEPELEIRE is arts en doctoreerde in de medische wetenschappen aan de K.U.Leuven. Hij werkt als huisarts en is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Geneeskunde van de K.U.Leuven. Hij is voorzitter vande werkgroep coördinerende en raadgevende artsen binnen de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie.

Wil je het boek lezen?Dementie in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Birgitte Schoenmakers. Lezen Dementie Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN