Als u de zoon van God bent

Als u de zoon van God bent - Julia Blum | Fthsonline.com

...adat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger ... Als U de Zoon van God bent - Jiftach ... . 3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: 'Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te ... Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."' 9 De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en hij zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. 10 4 1-2 4:1-13 Mat. 4:1-11 Marc. 1:12-13 4:1-2 Deut. 9:9 Vervuld van de ... Als u de zoon van God bent door Julia Blum (paperback ... ... . 10 4 1-2 4:1-13 Mat. 4:1-11 Marc. 1:12-13 4:1-2 Deut. 9:9 Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. 3 De duivel zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, beveel die ... 1 Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, 2 waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had hij grote honger. 3 De duivel zei tegen hem: 'Als u de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.' Geloofsopbouw / Als U de Zoon van God bent; Als U de Zoon van God bent. Julia Blum. Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden, en laten onze ogen Sion aanschouwen. Zíj echter kennen de gedachten van de HEERE niet. Micha 4:11-12a HSV De auteur Julia Blum is een Jodin uit Estland die tot geloof kwam in Jezus en na de val van het IJzeren gordijn naar Israël emigreerde. Ze kreeg antwoord op haar kwellende vraag waarom haar volk bijna 2000 jaar zoveel rampen en lijden overkwamen.In ALS U DE ZOON VAN GOD BENT geeft Blum een ontroerende […] Als u de zoon van God bent. Julia de Blum - Paperback / softback - 220 pagina's. Details Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken. Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden, en laten onze ogen Sion aanschouwen. Zíj echter kennen de gedachten van de HEERE niet. Gegevens Hits: 116 Als U de Zoon van God bent …, door Julia Blum*. De Messiaanse voorganger Reuven Berger schrijft o.a. in het voorwoord: "Julia Blum neemt ons in dit boek mee op een pelgrimstocht naar het hart van God. Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af! En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven. Eeuwige Zoon van God. Jezus is de Zoon van God, maar geen schepsel van God. De Zoon is een verschijningsvorm van de eeuwige God en daarom kunnen we niet spreken over het 'ontstaan' of 'geboren worden' van de Zoon. Kijk eens naar de volgende bekende profetie over Jezus: "En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden...

INFORMATIE

AUTEUR
Julia Blum
DIMENSIE
11,26 MB
BESTANDSNAAM
Als u de zoon van God bent.pdf

OMSCHRIJVING

Nu verzamelen zich tegen u vele heidenvolken.Zij zeggen: Laat haar ontheiligd worden,en laten onze ogen Sion aanschouwen.Zíj echter kennen de gedachten van de HEERE niet.Micha 4:11-12a HSVKennen wij de gedachten van de HEERE wel?In Bethanië woonden Martha, Maria en hun broer Lazarus. De Heer was met Zijn leerlingen altijd bij hen welkom. Ze hadden een bijzondere band met Hem. Toen Lazarus heel ernstig ziek werd stuurden zijn zusters een bericht. De Heer zou vast snel komen om Zijn geliefde vriend te genezen. Maar Hij kwam maar niet; Lazarus stierf en zijn zusters waren diep teleurgesteld. Wat zullen de buren in Bethanië toen gedacht hebben? Benjamin was de lievelingsbroer van Jozef. Toch zorgde Jozef ervoor dat Benjamin een angstige tijd doormaakte in zijn Egyptisch paleis nadat de zilveren koningsbeker in zijn bagage werd gevonden. Wat dachten zijn broers van hem? Kon Benjamin een dief zijn?Job was rechtvaardig en rijk gezegend. Totdat de ene na de andere ramp hem trof. De drie vrienden zeiden dat de rampen straffen van God waren voor Jobs zonden. Julia Blum laat zien dat de omstanders foute conclusies kunnen trekken als God niet ingrijpt bij het lijden van Zijn kinderen en dat Zijn kinderen niet begrijpen waarom de HEERE Zich voor hen verborgen lijkt te houden. Blum is een Jodin die tot geloof in Jezus (Jesjoea) is gekomen. Ze trekt de lijnen door naar het lijden van haar volk. Kennen we de gedachten van de HEERE over Zijn volk wel? Begrijpen we het geheimenis waar Paulus over schreef in zijn brief aan de Romeinen?Reuven Berger (voorganger gemeente Het Lam op de berg Sion te Jeruzalem)Terwijl er duidelijk grote verschillen bestaan tussen het lijden van Jesjoea, het zondeloze Lam van God, en het lijden van Israël, Gods nog steeds dwalende zoon, zijn er ook diepe en veelbetekenende overeenkomsten tussen de twee. Dat maakt ons dat we ons realiseren op heilige grond te staan, voor een geheim van God dat heel teer en kostbaar is voor Zijn liefhebbende hart. Dit boek verscheen eerder in het Engels, Duits en RussischJulia Blum is professor Bijbels Hebreeuws aan de Rosen School of Hebrew en geeft les aan het Israel Institute of Biblical Studies.

Wil je het boek lezen?Als u de zoon van God bent in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Julia Blum. Lezen Als u de zoon van God bent Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN