Jezuïeten

Jezuïeten - John W. O'Malley | Fthsonline.com

... het begin af er een grote voorliefde voor gehad, omdat het aan Jezus herinnert ... Ignis webmagazine | Jezuïeten | Ignis webmagazine ... . Het bestaat immers uit de eerste drie Griekse letters van Jezus' naam. Jezuïeten. De sociëteit van Jezus (societas Jesu) of de Jezuïetenorde werd in 1534 door Ignatius de Loyola gesticht en in 1540 door Paus Paulus III erkend. De werkzaamheid der orde omvat de bevordering van het zieleheil der geloovigen (predikatiën, biecht), de uitbreiding der R.-K. kerk door de zending of missie onder heidenen, en het onderwijs door Jezu ... Geheime genootschappen - Jezuïeten ... .-K. kerk door de zending of missie onder heidenen, en het onderwijs door Jezuïetenscholen voor middelbaar en ... De Orde der Jezuïeten, ook bekend als Societas Jesu, Sociëteit van Jezus, Broederschap van Jezus of Gezelschap van Jezus, werd in 1539 opgericht door de Spaanse priester Ignatius van Loyola (1491-1556). In 1540 werd de orde officieel goedgekeurd door paus Paulus III. De nieuwe orde blijkt zeer levenskrachtig: bij Ignatius' dood, zestien jaar later, telt de sociëteit al meer dan 1.000 leden. De jezuïeten zijn mannelijke religieuzen, gesticht door Ignatius van Loyola. Paus Franciscus zegt over hen: "Overal in de Kerk… waar de confrontatie voelbaar is tussen de brandende noden van de mens en de eeuwige boodschap van het Evangelie, daar staan jezuïeten op post." Toen beloofden de jezuïeten zich toe te leggen op de Kerk in Afrika en China, studie en reflectie, de opleidingshuizen in Rome en vluchtelingenwerk. Zielzorg kwam toen opvallend genoeg niet voor op het speerpuntenlijstje. Op de nieuwe lijst staat die juist bovenaan. De 4 speerpunten. Ignis is een webmagazine van de jezuïeten. We delen gedachten over geloof, spiritualiteit, kunst en samenleving ter informatie en inspiratie. Algemene Informatie Begraafplaats Paters Jezuïeten Overrijn 7 Katwijk aan den Rijn Foto: Ruud van der Voort Begraafplaats Paters Jezuïeten Overrijn 7 Katwijk aan den Rijn De jezuïeten zijn een orde van mannelijke religieuzen in de Katholieke Kerk, gesticht door Ignatius van Loyola in 1540. Verspreid over de hele wereld probere... Jezuïeten zijn vrijwel zonder uitzondering kritische intellectuelen, die als individu geen blad voor de mond nemen en ook op hun scholen hun leerlingen opvoeden tot kritische intellectuelen. Dat maakte de Jezuïeten in veel landen, zeker onder totalitaire regimes, ongeliefd, omdat dergelijke regimes door de veelal toonaangevende Jezuïeten vaak openlijk werden bekritiseerd. De orde der jezuïeten blijft krimpen in Nederland. Hun laatste Nederlandse archivaris, Paul Begheyn SJ, schreef als afscheid van die functie een ge... De Jezuïeten hebben in de berg ook een plek gehad waar zij tussendoor of na afloop van het werk iets konden eten en drinken. Dit noemden ze de refter. In 1998 heeft het bestuur van de stichting Jezuïetenberg besloten een nieuwe refter te maken zodat bezoekers de mogelijkheid hebben om hier, tegen geringe vergoeding, gebruik van te maken. Jezuïeten willen op een andere manier van dienst willen dan via de parochie en het bisdom. We doen vanouds aan menselijke en spirituele vorming. Veel seminaries hebben een Jezuïet als begeleider, bijvoorbeeld. Daarnaast heeft het ook te maken met de 16 e eeuw, toen de orde gesticht werd, en carrière maken in de kerk erg in was. Jezuïeten behoren tot de meest fascinerende ordes binnen de r.k.-kerk. Opgericht door een Spaanse edelman in 1540, veroverden de leden van de orde binnen enkele eeuwen de gehele bekende wereld via een uitgekiende combinatie van intellectualisme, een stelsel van kwalitatief hoge opleidingscentra en aanpassing aan de lokale cultuur....

INFORMATIE

AUTEUR
John W. O'Malley
DIMENSIE
9,32 MB
BESTANDSNAAM
Jezuïeten.pdf

OMSCHRIJVING

Dit boek biedt een compleet overzicht van de geschiedenisvan de jezuïetenorde, in al haar rijkdomen complexiteit. Vanuit het meest recente onderzoekheeft de auteur twee doelstellingen. Hij wil hetbegin, de ontwikkeling en de moeilijkheden van deSociëteit van Jezus zo duidelijk mogelijk schetsen, enaan de andere kant de meest karakteristieke realisatiesvan de jezuïeten toelichten aan de hand vanconcrete verhalen.Het laatste deel van dit werk is gewijd aan de postconciliaireperiode. Het is de eerste synthese van dievoor de orde zo turbulente tijd.

Wil je het boek lezen?Jezuïeten in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur John W. O'Malley. Lezen Jezuïeten Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN