DISCIPELSCHAP

DISCIPELSCHAP - Mies Vreugdenhil | Fthsonline.com

...il zeggen: Men heeft de ´leer van Jezus´ vermengd met de leer van de apostelen (uiteengezet in hun brieven) en is zo gekomen tot de christelijke leer van het discipelschap ... Discipelschap - Evangelie Gemeente 'De Deur' Nederland ... . Discipelschap is het leerproces van Gods kinderen waarin zij, geïnspireerd door Gods Woord en geleid door Gods Geest, in de context van hun dagelijkse omstandigheden, activiteiten en relaties, in groeien-de Christusgelijkvormigheid gehoorzaam zijn aan Discipelschap is geen manier van leven die je aangeboren is, maar die je alleen kunt beoefenen in de kracht van de Geest. Want leven in het spoor van Jezus is vertrouwen op God, en het belang van anderen boven dat van jezelf stellen. Dat gaat vaak in tegen jezelf. Discipelschap - Training Het ... discipelschapscursus van Deltacursus ... . Want leven in het spoor van Jezus is vertrouwen op God, en het belang van anderen boven dat van jezelf stellen. Dat gaat vaak in tegen jezelf. Discipelschap - Training Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester. 6 Bijbellezingen gehouden door; Dato Steenhuis, Seizoen 1999: 06-09-1999 Dato Steenhuis Avond 1 Matteüs 5 :1-12. Lezing. Tekstversie: 20-09-1999 Dato Steenhuis Avond 2 Matteüs 5 :5-16. Lezing. ... Discipelschap: 8 aandachtsgebieden Mike Breen reikt in zijn boek 'Een cultuur van discipelschap' acht aandachtsgebieden aan die belangrijk zijn voor christenen die willen groeien in discipelschap. Discipelschap geeft veel informatie vanuit Gods Woord en draagt daarmee belanrijk bij aan de basisvorming tot disciple. Dit boek is al door velen gebruikt,zowel persoonlijk als in een groep. Onderwerpen die uitvoerig en helder aan bod komen: persoonlijke aan...

INFORMATIE

AUTEUR
Mies Vreugdenhil
DIMENSIE
12,69 MB
BESTANDSNAAM
DISCIPELSCHAP.pdf

OMSCHRIJVING

Over het geloof in God, het volgen van Jezus en het leven door de GeestIn twintig hoofdstukken beschrijft ds.L.M Vreugdenhil de hoofdzaken van het christelijk geloof en leven. Discipelschap geeft veel informatie vanuit Gods Woord en draagt daarmee belanrijk bij aan de basisvorming tot disciple. Dit boek is al door velen gebruikt,zowel persoonlijk als in een groep.Onderwerpen die uitvoerig en helder aan bod komen: persoonlijke aanvaarding van de verlossing verlossing, leven door de Heilige Geest, het ambt der gelovigen, het gebed en de geestelijke strijd.- Helder bijbels onderwijs- Over de belangrijke onderwerpen die horen discipelschap- Voor persoonlijke overdenking of gebruik in groepenL.M. Vreugdenhil (1950-2001)was hervormd predikant te Aagtekerke, Gouda, Vriezenveen en Amersfoort. Naast Discipelschap schreef hij onder andere: Lees je bijbel, bid elke dag, Ontmoetingen met Jezus en Ik beloof je trouw.

Wil je het boek lezen?DISCIPELSCHAP in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Mies Vreugdenhil. Lezen DISCIPELSCHAP Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN