Middeleeuwse studies en bronnen 87 - Het recht van een vrije Friese stad

Middeleeuwse studies en bronnen 87 - Het recht van een vrije Friese stad - V. Robijn | Fthsonline.com

...ivilegium Trinitatis (1330) Het Utrechtse draakje en zijn entourage ... Toeval Bestaat Niet PDF Download | PDF KALENDER ... . Hir es eskriven Historische werken Middeleeuwse studies en bronnen 'Sies mijn vlien, mijn jaghen' ... De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht . De eindeloze stad De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie De hemelse hiërarchie van Dionysius de Areopagiet . De Heren van Amstel 1105-1378 Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht Werken Gelre 50 (Geschiedenis algemeen) € 29.00: Hardback 304 pagina's Met illustraties Januari 1997 uitgeverij ... Het recht van een vrije Friese stad - Boeken - Verloren ... .00: Hardback 304 pagina's Met illustraties Januari 1997 uitgeverij Verloren b.v. Middeleeuwse studies en bronnen 'Sies mijn vlien, mijn jaghen' ... Het recht van een vrije Friese stad . Het stadsrecht van Den Bosch van het begin (1184) tot het Privilegium Trinitatis (1330) Het Utrechtse draakje en zijn entourage . Hir es eskriven Historische werken Het recht van naasting is een zakelijk recht dat de houder ervan het recht geeft als eerste een zeker goed te kopen.. In de oorspronkelijke vorm, ook wel recht van vernadering of beschudrecht genoemd, was het in de Nederlanden van kracht vanaf de middeleeuwen tot eind 18e eeuw (het begin van de Franse tijd in België en in Nederland).Degene die het recht van naasting bezat, de naarder, had het ... Inhoud: Voorwoord Meer dan 50 jaar Middeleeuwse Studies Topografie: Uit de voorgeschiedenis van Leeuwenbergh Vechtstreek, Machtstrijd Utrecht/Holland, Kastelen Frederik Barbarossa en de Noda in 1165 Utrecht de moeder van Dorestat.De verhouding tussen twee vroeg-middeleeuwse nederzettingen en hun kerken in het grensgebied van Friezen en Franken Utrecht met HisGis. De middeleeuwen (ca. 500 tot ca. 1500) vormen in de geschiedenis van Europa de periode tussen de oudheid en de vroegmoderne tijd.Traditioneel situeert men dit door Italiaanse humanisten geïntroduceerde tijdvak tussen de val van het West-Romeinse Rijk in de 5e eeuw en de renaissance die vanaf de 14e eeuw in Italië begon. Afhankelijk van de focus die historici hanteren bestaat er echter nogal ... Middeleeuwse Studies en Bronnen CLXVII Van Winter_Binnenwerk.indb 2 16-11-17 16:08. ... De verhouding tussen twee vroeg-middeleeuwse nederzettingen en hun kerken in het grensgebied van Friezen en Franken ... het Romeinse rijk en in een uithoek van het Duitse rijk. Rijksuniversiteit Groningen founded in 1614 - top 100 university. Sluiten. Menu en zoeken; Contact; My University; Student Portal...

INFORMATIE

AUTEUR
V. Robijn
DIMENSIE
8,62 MB
BESTANDSNAAM
Middeleeuwse studies en bronnen 87 - Het recht van een vrije Friese stad.pdf

OMSCHRIJVING

Middeleeuwse studies en bronnen 87 - Het recht van een vrije Friese stad 1e druk is een boek van V. Robijn uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789065508775 Dit jaar bestaat het stadsrecht van Bolsward 550 jaar. In 1455 werden in een 'stadboek' meer dan honderd keuren opgetekend die betrekking hebben op vrijwel alle facetten van de stedelijke samenleving: van voorschriften voor de verkiezing van schepenen tot maatregelen tegen het dobbelspel. Hiermee maakte Bolsward zich definitief los van het platteland en werd een autonome stad. Vincent Robijn beschrijft het ontstaan en het karakter van het stadsrecht van Bolsward. Hij analyseert de invloed van het ontbreken van landsheerlijk gezag in middeleeuws Friesland op de juridische achtergrond en de inhoud van het stadsrecht en besteedt aandacht aan de betrokkenheid van de bekende pater Brugman bij de totstandkoming ervan. Ook laat hij zien wat de rechtsbepalingen vertellen over conflictbeheersing en omgangsvormen in laatmiddeleeuws Bolsward. Als bijlage worden een volledige editie van het 'stadboek' van 1455 en de herziene versie van 1479 toegevoegd.

Wil je het boek lezen?Middeleeuwse studies en bronnen 87 - Het recht van een vrije Friese stad in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur V. Robijn. Lezen Middeleeuwse studies en bronnen 87 - Het recht van een vrije Friese stad Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN