Inleiding Intellectuele Rechten

Inleiding Intellectuele Rechten - Rudi W. Holzhauer | Fthsonline.com

...rechten omvat een aantal wettelijke regimes ter bescherming van creatieve prestaties, technische vindingen, onderscheidingsmiddelen en industriële vormgeving ... PDF Download Inleiding Intellectuele Rechten ... . Bij alle intellectuele eigendomsrechten zijn afwegingen gemaakt tussen enerzijds de rechten van de houder van een recht en anderzijds het algemeen belang van de samenleving. Om die reden heeft de houder een exclusief recht, maar zijn er ook beperkingen opgenomen in de wet. In het onderstaande schema zijn de verschillende rechten ingedeeld. Inleiding intellectuele rechten. Dit studieboek behandelt de privaatrechtelijke reguleri ... Studystore | Inleiding intellectuele rechten, Holzhauer, R ... ... . In het onderstaande schema zijn de verschillende rechten ingedeeld. Inleiding intellectuele rechten. Dit studieboek behandelt de privaatrechtelijke regulering van commerciële activiteiten. Op dat gebied spelen de... intellectuele rechten hoofdstuk inleiding: begrip en definitie.....6 het principe van de economische 30.05.00 Intellectuele eigendomsrechten 1 Inleiding 1.1 Doel voorschrift. Bij de uitoefening van hun controletaak kunnen douaneambtenaren goederen aantreffen die vermoedelijk inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten). Koop Inleiding intellectuele rechten van Holzhauer, R.W. met ISBN 9789054545415. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl Daarnaast is de kracht van dit boek gelegen in het feit dat de auteur het complete intellectuele eigendomsrecht (door hem intellectuele rechten genoemd) behandelt. Dit boek richt zich zowel op studenten rechten als op degenen die bij wijze van inleiding kennis willen nemen van het intellectuele (eigendoms)recht. Inleiding intellectuele rechten . Samenvattingen van het studieboek Inleiding intellectuele rechten (isbn: 90 5454 541 0) - R. W. Holzhauer koop je op Knoowy om betere cijfers te halen voor uw examens. Immateriële voorwerpen. Intellectuele eigendomsrechten beschermen onstoffelijke, ontastbare voorwerpen. De belangrijkste IE-rechten zien op merken, werken (auteursrecht) en uitvindingen (octrooirecht). Een merk, werk of uitvinding bestaat uit een immaterieel voorwerp ("corpus mysticum") dat in een stoffelijke zaak belichaamd kan zijn ("corpus mechanicum"). Complete samenvatting van het boek Inleiding intellectuele rechten van R.W. Holzhauer tweede 2e druk gebruikt voor het vak Intellectueel eigendomsrecht aan het NTI. 2 wetten uit het boek zijn inmiddels veranderd dit heb ik aangepast in de sam...

INFORMATIE

AUTEUR
Rudi W. Holzhauer
DIMENSIE
3,98 MB
BESTANDSNAAM
Inleiding Intellectuele Rechten.pdf

OMSCHRIJVING

Dit studieboek betreft de privaatrechtelijke regulering van commerciële activiteiten. Op dat gebied spelen de intellectuele (eigendoms)rechten een centrale rol. Er worden tien IE-rechten besproken, voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk en afgesloten met een hoofdstuk over ongeoorloofde mededinging en reclameregels. Daarmee wordt het gebied van IE in zijn volle breedte en samenhang gepresenteerd. Vanuit verschillende economische rationales is het vakgebied (en het boek) in vier delen gesplitst: het auteursrecht en verwante rechten (deel 1), de beschermingsregimes voor technische vindingen (deel 2), de rechten die betrekking hebben op naam- en vormgeving (deel 3) en ten slotte de regels voor verdere positionering en presentatie van het aangeboden product (deel 4).

Wil je het boek lezen?Inleiding Intellectuele Rechten in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Rudi W. Holzhauer. Lezen Inleiding Intellectuele Rechten Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN