Grondverwerving en onteigening door lokale besturen

Grondverwerving en onteigening door lokale besturen - Elif Can | Fthsonline.com

...een juiste budgettering levert alleen maar voordelen op ... Lokale Besturen — Adhemar.law ... . Besturen die niet alle knowhow ter beschikking hebben, laten zich beter door onteigeningsspecialisten begeleiden. Lokale besturen hebben niet altijd de nodige knowhow in huis om de verwerving van onroerende goederen efficiënt af te handelen. Dit boek is daarbij een uitstekend hulpmiddel: het is een leidraad om onroerende goederen zowel in der minne te verkrijgen als door middel van een onteigeningsprocedure.Als het bestuur een goed in der minne wil verwerven, z ... » Grondverwerving en onteigening door lokale besturen ... ... .Als het bestuur een goed in der minne wil verwerven, zal dat dossier eerst behoorlijk voorbereid ... Grondverwerving en onteigening door lokale besturen Elif Can, Alexander De Becker, André De Bruyne, Robert Palmans, Jan Ghysels, Kris Wauters Intersentia ... Lokale besturen hebben niet altijd de nodige knowhow in huis om de verwerving van onroerende goederen efficiënt af te handelen. Alvorens over te gaan tot onteigening zal de overheid u benaderen om tot een gewone koop over te gaan. De overheid zal met u proberen onderhandelen en een bepaalde prijs voorstellen.. Als er geen overeenkomst bereikt wordt, dan kan de overheid overgaan tot een eenzijdige onteigening.Dat doet ze door naar de vrederechter te stappen. Die zal een onteigeningsvergoeding vaststellen: Grondverwerving en onteigening door lokale besturen. Auteurs: R. Palmans, K. Wauters, ... leidraad om onroerende goederen zowel in der minne te verkrijgen als door middel van een onteigeningsprocedure.Als het bestuur een goed in der minne wil verwerven, zal dat dossier eerst behoorlijk voorbereid moeten worden. Lokale besturen hebben niet altijd de nodige knowhow in huis om de verwerving van onroerende goederen efficiënt af te handelen. Dit boek is een uitstekende leidraad om onroerende goederen zowel in der minne ...

INFORMATIE

AUTEUR
Elif Can
DIMENSIE
6,38 MB
BESTANDSNAAM
Grondverwerving en onteigening door lokale besturen.pdf

OMSCHRIJVING

Om hun doel van algemeen belang te bereiken, zijn lokale overheden soms verplicht om onroerende goederen van particulieren te verwerven. Dat kan zijn om de straat te verbreden, een rooilijn of een ruimtelijk uitvoeringsplan te realiseren, sociale woningen te bouwen, industrieterreinen aan te leggen enz. Die overheid kan de beoogde en benodigde goederen op een gewone manier aankopen. Maar wanneer dat niet lukt, beschikt ze nog over een uitzonderlijk instrumentarium: de onteigening. Het onteigeningscontentieux is een behoorlijk ingewikkelde materie met zowel juridische als technische facetten. Lokale besturen hebben niet altijd de nodige knowhow in huis om de verwerving van onroerende goederen efficiënt af te handelen. Dit boek is daarbij een uitstekend hulpmiddel: het is een leidraad om onroerende goederen zowel in der minne te verkrijgen als door middel van een onteigeningsprocedure.Als het bestuur een goed in der minne wil verwerven, zal dat dossier eerst behoorlijk voorbereid moeten worden. Er moet een budget en een schattingsverslag zijn, er moet onderhandeld worden en finaal moet alles in een overeenkomst bekrachtigd en geofficialiseerd worden. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt gedetailleerd uiteengezet. Indien een minnelijke overeenkomst onhaalbaar blijkt, zal men tot onteigening overgaan. Daar gaat een administratieve fase aan vooraf: in het boek wordt uitgelegd welke stappen genomen moeten worden om een onteigeningsmachtiging te verkrijgen. Ook wordt dieper ingegaan op de bijdrage die de aankoopcomités kunnen leveren bij vastgoedtransacties en onteigeningen en op welke wijze het bestuurlijk toezicht wordt uitgeoefend. Dit boek is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW).Met bijdragen van Elif Can, Alexander De Becker, André De Bruyne, Jef Gabriëls, Jan Ghysels, Robert Palmans, Jeroen Van der Meeren en Kris Wauters. Meer informatie op www.crow.be.

Wil je het boek lezen?Grondverwerving en onteigening door lokale besturen in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur Elif Can. Lezen Grondverwerving en onteigening door lokale besturen Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN