Klachtrecht en toezicht

Klachtrecht en toezicht - J. Legemaate | Fthsonline.com

...org. Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren ... PDF Verschil klachtrecht en tuchtrecht - BPSW ... . Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Wat is het verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht? Klachtrecht Tuchtrecht Het klachtrecht heeft als doel dat cliënten bij en over de ... Wie oordelen? Het onafhankelijke tuchtcollege (College van Toezicht) oordeelt: klacht wel/niet ontvankelijk, resp. wel/ niet gegrond (betrokkenen worden gehoord). Klachtrecht en toezicht. [J Legemaate; R B M Keuren ... Bureau ISBN - Klachtrecht en toezicht ... . wel/ niet gegrond (betrokkenen worden gehoord). Klachtrecht en toezicht. [J Legemaate; R B M Keurentjes] Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for Contacts Search for a Library. Create lists, bibliographies and reviews: or Search WorldCat. Find items in ... klachtrecht. Sinds kort kunt u ook een klacht indienen bij het tuchtcollege (College van toezicht) van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. U maakt dan gebruik van het tuchtrecht. Wat is het verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht en wanneer kunt u een klacht indienen bij de instelling en wanneer gaat u naar het tuchtcollege? Klachtrecht Tuchtrecht Doel: Het klachtrecht heeft als doel dat cliënten bij en over de instelling die hen helpt kunnen klagen over de manier waarop de instelling hen helpt, zoals over bejegening, procedures of beslissingen (zie ook klachtenprocedure eigen instelling). Het tuchtrecht heeft als hoofddoel de belangen van de cliënten te beschermen. Kwaliteit en toezicht. 12 6. Klachtrecht, ... er inmiddels voor om gemeenten zelf verantwoordelijk te doen zijn voor een adequate regeling van klachtrecht en medezeggenschap, zonder daarvoor uniforme, landelijk geldende normen op te leggen. Gemeenten worden (in artikel 3, vierde lid, onder e en f, nieuw ... Neemt de kamer de klacht in behandeling en blijkt deze gegrond, dan kan de kamer een sanctie opleggen aan de notaris. De kamer kan geen schadevergoeding toekennen. Kijk voor meer informatie en adresgegevens op de website van de Kamers voor het notariaat. Het klachtrecht van de patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis Een onderzoek naar het klachtrecht op grond van de Wkkgz, de Wet Bopz en de Bvt Charlotte Karman Universiteit van Amsterdam (Master Publiekrecht, track Gezondheidsrecht) Scriptiebegeleider: dhr. prof. dr. J. Legemaate 5 december 2016 Gezondheidszorg en Jeugd - kan een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg over een - op grond van artikel 3 Wet BIG - geregistreerde. ... Vormen van klachtrecht Vormen van toezicht Home. 11 Geconfronteerd worden met een tuchtklacht raakt professionals. Wet klachtrecht cliënten zorgsector. [Regeling vervallen per 01-01-2016.] Geldend van 01-01-2007 t/m 26-02-2008 De cliëntenraden krijgen extra rechten en er komt een nieuwe vorm van medezeggenschap. Instellingen waarin cliënten langdurig verblijven zijn verplicht hun cliënten en hun vertegenwoordigers inspraak te geven in zaken die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven. Informatie en advies aanvragen over cliëntenraad en medezeggenschap klachtrecht. Sinds kort kunt u ook een klacht indienen bij het tuchtcollege (College van toezicht) van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. U maakt dan gebruik van het tuchtrecht. Wat is het verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht en wanneer kunt u een klacht indienen bij de instelling en wanneer gaat u naar het tuchtcollege? De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) was een Nederlandse wet die in 1995 werd vastgesteld. In deze wet was het recht van patiënten om een klacht in te dienen bij een instelling die zorg verleent geregeld. De wet is per 1 januari 2016 vervallen. Toezicht en controleop doorgangscellen, bewaarkamers of andere detentieplaatsen ligt pot...

INFORMATIE

AUTEUR
J. Legemaate
DIMENSIE
8,4 MB
BESTANDSNAAM
Klachtrecht en toezicht.pdf

OMSCHRIJVING

Een belangrijk onderdeel van elke wettelijke regeling wordt gevormd door bepalingen over naleving en toezicht. Zo ook in het geval van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Deze wet regelt de mogelijkheid tot onvrijwillige opneming alsmede de zogenaamde 'interne rechtspositie' van de onvrijwillig opgenomen patiënt; de rechtspositie tijdens zijn/haar verblijf in een Bopz-instelling. In dit boek wordt een overzicht gegeven van de regelingen en procedures die zijn gericht op de naleving en handhaving van de Bopz-regeling van de 'interne rechtspositie'.

Wil je het boek lezen?Klachtrecht en toezicht in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur J. Legemaate. Lezen Klachtrecht en toezicht Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN