Regelgeving Financieel Toezicht 2013

Regelgeving Financieel Toezicht 2013 - C.A Doets | Fthsonline.com

...NG EN PruDENTIEEL ToEZICHT NBB Verslag 2013 het vertrouwen van de markten in het Europese bankwe-zen te bestendigen ... Wet bekostiging financieel toezicht 2019 (Wbft 2019 ... ... . 2.2 opdrachten De GTM-verordening vertrouwt aan de ECB belangrijke opdrachten toe die verband houden met het prudentieel Deze uitgave bevat een zo compleet mogelijke verzameling van het geldend recht per 19 februari 2019, voorzien van de vindplaatsen van Europese bronnen. Een handzame pocket voor iedereen die zich in de praktijk of in uw studie bezighoudt met het toezicht op de financiële markten. Als u zich begeeft op het terrein van het toezicht op de financiële markten, dan weet u als geen ander dat de we ... wetten.nl - Regeling - Wet bekostiging financieel toezicht ... ... . Als u zich begeeft op het terrein van het toezicht op de financiële markten, dan weet u als geen ander dat de wet ... het vereenvoudigen en stroomlijnen van de wet- en regelgeving die betrekking heeft op het financieel beheer bij de toezichthouders bezuinigen op de overheidsuitgaven Door de verlaging van de overheidsbijdrage èn door de stijging van de toezichtbegroting komt een groter deel van de uitvoeringskosten van het toezicht voor rekening van de onder toezicht staande sectoren. Besluit bekostiging financieel toezicht 2013. ... Bijgevolg komen de voor de bekostiging relevante onderdelen van de lagere regelgeving te vervallen. Daarvoor in de plaats komen het voorliggende besluit en ... Het Besluit bekostiging financieel toezicht gaat nader in op de wijze waarop de hoogte van een jaarlijks door de toezichthouder in ... Relevante regelgeving: Wet op het financieel toezicht (Wft) Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) Capital Requirements Regulation - Regulation Europese Unie (EU) 575/2013 (CRR) Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD IV) Disclaimer De Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR, de 'Regeling', bevat specifieke bepalingen met betrekking tot de Capital Requirements Directive IV of 'CRD IV' (nr. 2013/36/EU) en de Capital Requirements Regulation of 'CRR' (nr. 575/2013). provinciale financieel toezicht niet altijd optimaal heeft gefunctioneerd. De Rfv concludeert bij 7 van de 14 artikel 12 adviezen sinds 1997 dat het financieel toezicht vanuit de provincie beter had gekund. Het lijkt erop dat het financieel toezicht bijdraagt aan het voorkomen van artikel 12, maar dat dit nog niet altijd optimaal gebeurt. Wettenverzameling wet op het financieel toezicht 2013 (Paperback). Wettenverzameling Wet op het financieel toezicht bevat de wetten die van belang zijn... Wet- en regelgeving Voor Kredietaanbieders Hier vindt u de meest relevante wet- en regelgeving die van toepassing is op kredietaanbieders. Daarnaast zijn enkele specifieke rechten van de consument in het Burgerlijk Wetboek opgenomen en is de Wet handhaving consumentenbescherming relevant. Wetgeving toezicht financiele markten / 2013 (Paperback). Het uitgangspunt van deze uitgave is een zo compleet mogelijke verzameling van het per 1... In deze pocketeditie zijn wet- en regelgeving bijeengebracht die van belang zijn voor diegenen die zich in de praktijk of in hun studie bezighouden met het toezicht op de financiële markten. Het uitgangspunt is geweest om een zo compleet mogelijke verzameling van het per 1 januari 2014 geldende recht op te nemen. Het zwaartepunt van deze pocketeditie is hoofdstuk 1 waarin zijn opgenomen de ... De verworven kennis van de nieuwste wet- en regelgeving en nieuwe transactievormen kunt u direct in de praktijk brengen. Ook maakt de leergang u wegwijs in actuele thema's, zoals: De werking van het Europees Systeem van Financieel Toezicht; Implementatievraagstukken van de herziene Capital Requirements Regulation (CRR2) en Capital Requirements ... Relevante regelgeving: Nederlandse wet- en regelgeving Bron: Web (DNB) Open Boek Toezicht Wet op het financieel toezicht (Wft) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad (26 juni 2013) betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het...

INFORMATIE

AUTEUR
C.A Doets
DIMENSIE
6,85 MB
BESTANDSNAAM
Regelgeving Financieel Toezicht 2013.pdf

OMSCHRIJVING

De handzame wettenpocket Regelgeving Financieel Toezicht 2013 bevat de meest gebruikte wet- en regelgeving op het gebied van het financieel toezichtrecht. De bundel bevat actuele versies van de belangrijkste wetten (Wft, Invoerings- en aanpassingswet Wft, Wwft, Wet op het consumentenkrediet, Wet bekostiging financieel toezicht), uitvoeringsbesluiten, ministeriele regelingen, beleidsregels en bepalingen in het BW).De hoeveelheid toezichtregels die van toepassing is op financiële ondernemingen wordt nog altijd steeds groter. Tegelijkertijd is van belang dat de markt deze regels kent en daar actief mee omgaat. Doelstelling bij het opstellen van deze bundel was om een compromis te vinden tussen enerzijds gebruikersvriendelijkheid en anderzijds volledigheid.Naast de hanteerbare omvang van de bundel, is een voordeel dat de bundel pas wordt gedrukt als u deze bestelt, zodat de bundel zo actueel mogelijk is. Dit is geen overbodige luxe, gezien de snelheid waarmee de financiële regelgeving wijzigt.

Wil je het boek lezen?Regelgeving Financieel Toezicht 2013 in pdf-formaat? Goede keuze! Dit boek is geschreven door de auteur C.A Doets. Lezen Regelgeving Financieel Toezicht 2013 Online is nu zo gemakkelijk!

GERELATEERDE BOEKEN